Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία Καλούλης Κωνσταντίνος με διακριτικό τίτλο LedLine (www.ledline.gr) δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου (e-shop). Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής προς όλους εσάς τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής, είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των πραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Η εταιρεία μας, ακολουθώντας πιστά τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οπιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται ή ανταλλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες, που μας εμπιστεύεστε. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@ledline.gr Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι τρόποι αποστολής των προϊόντων μας περιγράφονται στην επίσημη σελίδα μας στο σημείο ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι τρόποι πληρωμής των προϊόντων μας περιγράφονται στην επίσημη σελίδα μας στο σημείο ΠΛΗΡΩΜΕΣ.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Όλα τα προϊόντα έχουν την εγγύηση που αναγράφεται στη συσκευασία τους, της κατασκευάστριας εταιρείας. Η ledline.gr εγγυάται να προωθήσει προς επισκευή τις βλάβες οποιουδήποτε προϊόντος που προκλήθηκαν από ατέλειες στην κατασκευή ή στα υλικά τους και την αντικατάστασή του εάν κριθεί απαραίτητο από την αντιπροσωπεία του προϊόντος.

Σε περίπτωση μη αναγραφής χρόνου εγγύησης επί της συσκευασίας από την κατασκευάστρια εταιρεία η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση.

Εγγύηση συμβατότητας με λοιπές συσκευές δεν μπορεί να εγγυηθεί λόγω πολυπλοκότητας. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα προϊόντα μας είναι αυτά που αναφέρει ο κατασκευαστής και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ελεγχθούν από εμάς συμβατότητες με κάθε άλλη συσκευή. Μπορεί απλά να αναφερθεί η από εμπειρία μας συμβατότητα σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις και με επιφύλαξη.

  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΠΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΑΣ. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:
    • Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, κτύπημα, πτώση του προϊόντος έκθεσης σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας και ρίψης υγρών.
    • Από λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου, και για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της, ήτοι εντός 24 ωρών από την τέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (βάση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων της επιχείρησης) καταβάλλοντας το μεταφορικό κόστος επιστροφής των προϊόντων. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρηση από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Σε κάποια προϊόντα θα σας ζητηθεί προκαταβολή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε αντικατάσταση αυτών σε όλες τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα της εταιρείας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή ελαττωματικά (λάθος στη λήψη της παραγγελίας , ή στην τιμολόγηση , κατεστραμμένα ή με κακή συσκευασία). Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσει θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο. Επίσης τα προϊόντα για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αντικατάστασης θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το εκάστοτε προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση .Το μεταφορικό κόστος στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επιβαρύνουν την εταιρεία.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ:

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής μας, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.