Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρία «LedLine» ιδρύθηκε από τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάσεων Καλούλη Κωνσταντίνο , ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 1994.
Η στελέχωση της εταιρίας δημιούργησε ένα οργανωμένο σύνολο ικανό να ανταπεξέλθει με σιγουριά στις απαιτήσεις κάθε έργου.

“Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με συνέπεια στους χρόνους εκτέλεσης.”

Η «LedLine» διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη κατασκευή κτιριακών έργων εφαρμόζοντας, πέρα από την συμβατική ανάπτυξη δικτύων, πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνικές. Χάρις στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει δύναται να καλύψει, με υπευθυνότητα, τις κατασκευαστικές απαιτήσεις κάθε έργου.
Η εταιρία πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην διεύθυνση www.ledline.gr δραστηριοποιείται σε ηλεκτρολογικά έργα μικρά ή μεγάλα που αφορούν είτε κτιριακές εγκαταστάσεις είτε βιομηχανικές, καλύπτοντας όλα τα δίκτυα, ισχυρών (φωτισμός, κίνηση και ασθενών ρευμάτων(δομημένη καλωδίωση).Επιπρόσθετα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για συστήματα ασφαλείας (συναγερμός, πυρανίχνευση, cctv κλπ).

Δημιουργούμε και υπογράφουμε την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για το Σπίτι ή το κατάστημα .Η έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης ( υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ) γίνεται αυθημερόν αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο και ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση . Στην περίπτωση που υπάρχουν κακοτεχνίες και ελλείψεις , αποκαθίστανται για να προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού . Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη .Το πιστοποιητικό σχεδιάζεται και αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει :
1) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2) Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
3) Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ
4) Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
5) Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων…

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310794126